Thư Kêu gọi đề xuất: QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM 2016-2017

20-04-2016 | 17:30

QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM 2016-2017: KÊU GỌI ĐỀ XUẤT

Đại sứ quán Canada tại Hà Nội chính thức bắt đầu nhận các đề xuất cho Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI). Quỹ ưu tiên dành cho các dự án có quy mô nhỏ tại địa phương, và góp phần đạt được kết quả liên quan đến  các chủ đề trọng tâm mà Canada dành cho hỗ trợ quốc tế.

Xin mời xem các thông tin dưới đây liên quan đến tính hợp lệ và quy trình nộp hồ sơ xin tài trợ của Qũy CFLI. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/11/2016.

Hướng dẫn

Các đề xuất dự án hợp lệ:, các đề xuất phải đáp ứng được ít nhất một trong số các chủ đề trọng tâm sau đây: 

  1. Quản trị toàn diện với sự tham gia các bên và quản trị với trách nhiệm giải trình;  Tôn trọng sự đa nguyên trong hòa bình, sự đa dạng và quyền con người;
  2. Hỗ trợ bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái;
  3. Biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững;
  4. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững;
  5. Hỗ trợ ổn định và an ninh an toàn.

Các tổ chức hợp lệ

  • Tổ chức phi chính phủ địa phương, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức cộng đồng cấp cơ sở;
  • Thiết chế/tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, tổ chức song phương và khu vực – các tổ chức và cơ quan tiến hành các hoạt động phát triển tại địa phương; và
  • Tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận của Canada hiện đang thực hiện các dự án phát triển tại địa phương.

Kinh phí tài trợ hợp lệ

Các yêu cầu tài trợ cho ngân sách vận hành chung của tổ chức sẽ không được xem xét. Ngân sách đóng góp cho mỗi dự án được tài trợ dự kiến ở mức trong khoảng CAD $15,000-$35,000. Các dự án xin mức tài trợ lớn hơn sẽ được cân nhắc dựa vào việc giải trình hợp lý về lý do sử dụng nguồn kinh phí.

Thời gian thực hiện dự án

Tất cả các hoạt động dự án phải được hoàn tất trong thời gian tính từ ngày ký hợp đồng tài trợ cho tới ngày 28/2/2017. Quỹ không xem xét việc gia hạn dự án sau thời gian này.

Liên hệ để lấy mẫu đơn xin tài trợ qua email lanhuong@vnfssp.org

Hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/11/2016. (Khuyến khích các tổ chức nộp hồ sơ sớm hơn nếu có thể).

Các đường link: 

http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=eng (in English)

http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=vie ( Tiếng Việt)

http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=fra (en Francais)