Video

Tham vấn ý kiến về Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

04/10/2017 | 15:57

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đặc biệt là Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong việc công khai và minh bạch ngân sách ngân sách nhà nước. Đặc biệt, Bộ Tài chính đã thiết kế, xây dựng và công bố chính thức Báo cáo ngân sách nhà nước (NSNN) dành cho công dân hàng năm trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Đây là tài liệu vô cùng quan trọng nhằm cung cấp cho người dân Việt Nam các thông tin về dự toán ngân sách nhà nước. Bên cạnh nỗ lực của Bộ Tài chính và các cơ quan chính phủ về công khai minh bạch ngân sách, các tổ chức xã hội dân sự cũng đang tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy công khai và minh bạch ngân sách ở cấp trung ương và địa phương. Với những nỗ lực chung để Việt Nam có các bản Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân (còn được gọi là Ngân sách công dân) dễ hiểu hơn, dễ tiếp cận hơn và được phổ biến rộng rãi hơn, Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI) phối hợp cùng Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) tiến hành tham vấn ý kiến về các nội dung cần có, hình thức trình bày và cách truyền tải thông tin trong Báo cáo này.