Tăng cường tiếng nói cho người dân trong quá trình xã hội hóa ở Việt Nam

Thông tin tổng quan

Đơn vị thực hiện

AFAP Việt Nam

Thời gian

Từ 01-2013 đến 12-2014

Lĩnh vực hoạt động

Giáo dục phổ thông

Phương pháp tiếp cận

Phương pháp 1

Loại công cụ

Thẻ báo cáo công dân

Thông tin chi tiết

Mục đích, mục tiêu


Tăng cường chất lượng các dịch vụ giáo dục thông qua việc áp dụng cách tiếp cận giám sát xã hội và đánh giá các chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh.
 

Tóm tắt dự án 

Quy mô


PETS: 10 xã và 2 thị trấn

CRC: 9 xã và 1 thị trấn

Kiểm toán xã hội: 2 xã

Tất cả khảo sát được thực hiện tại 2 quận thuộc 2 tỉnh dự án.

 

 

Đối tượng


Học sinh nghèo tại các trường THCS
 

Kết quả

 

Địa bàn hoạt động
Tỉnh Hòa Bình Tình Hà Tĩnh Sóc Trăng
Tình trạng dự án
Đã hoàn thành
Tài liệu

Báo cáo công cụ

Báo cáo giám sát