Phỏng vấn TS. Jairo Acuña-Alfaro - chuyên gia UNDP về lĩnh vực dịch vụ công tại Việt Nam

Thông tin tổng quan

Tác giả

David Hausman

Tổ chức thực hiện

Innovations for Successful Societies, Bobst Center for Peace and Justice, Princeton University

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Trong bài phỏng vấn này, TS. Jairo Acuña-Alfaro thảo luận về câu chuyện của Việt Nam, những nỗ lực trước đây, hiện tại và trong tương lai của Việt Nam nhằm cải cách khu vực hành chính công. Ông đề cập đến các vấn đề nan giải của khu vực hành chính công ở Việt Nam, như là nạn tham nhũng, vấn đề gia đình trị, tình trạng chính trị hóa, mức lương thấp và phân công trách nhiệm quyền hạn thiếu rõ ràng. Ông cũng trình bày những gì Việt Nam đang làm để nỗ lực hiện đại hóa khu vực hành chính công của mình bằng cách chú trọng đến yếu tố năng lực trong quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm; thúc đẩy tính chuyên nghiệp thông qua việc tái cấu trúc, công khai các dịch vụ hành chính công và cải tiến quản lý hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc phân quyền, tập trung và thiết lập các trung tâm hành chính một cửa; và chống tham nhũng thông qua cải cách chế độ tiền lương và quy định rõ các chế độ đãi ngộ khác; Tác giả cũng thảo luận các thách thức của riêng Việt Nam, bao gồm cả việc chính trị hóa hệ thống hành chính công dưới sự lãnh đọa của Đảng; vấn đề phân chia cấp bậc cứng nhắc, dẫn đến thiếu chủ động từ phía cấp dưới trong bộ máy công quyền, và các yếu tố văn hóa khác. Cuối cùng, ông Acuña-Alfaro cũng nhấn mạnh việc triển khai các thực hành tốt đóng vai trò then chốt trong cải cách lĩnh vực hành chính công của Việt Nam.