Mức độ hài lòng của người dân đối với chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (Chương trình 167) tại huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

AFAP Việt Nam

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary