Khảo sát chi tiêu công về việc thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Thông tin tổng quan

Tác giả

Tổ chức thực hiện

AFAP Việt Nam

Năm thực hiện

2016

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary