Đo lường trải nghiệm của người dân: Tiến hành kiểm toán xã hội ở Việt Nam năm 2009 - 2013

Thông tin tổng quan

Tác giả

Rachel Jackson

Tổ chức thực hiện

Năm thực hiện

2017

Lĩnh vực hoạt động

Loại công cụ

Summary

Vào cuối năm 2009, sau 3 thập kỷ chứng kiến các cải cách kinh tế và chính trị mà Chính phủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở Việt Nam tiến hành, lần đầu tiên có ba tổ chức đã cùng nhau tiến hành một cuộc kiểm toán xã hội trên toàn quốc. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) - một dự án về chính sách do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ Việt Nam là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành, nhằm mục tiêu thu thập các thông tin về góc nhìn của người dân đối với quá trình ra quyết định ở Việt Nam. Chỉ số này cũng hướng đến việc xây dựng cách thức lượng hóa chỉ số hiệu quả và quản trị cấp tỉnh. Dựa trên các thống kê rộng rãi, PAPI nhắm đến việc vẽ ra một bức tranh đáng tin cậy về các kinh nghiệm thực tiễn của người dân với các chính quyền địa phương theo sáu khía cạnh: sự tham gia với chính quyền các cấp, sự minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng, thực thi và tuân thủ các thủ tục hành chính công, và cung ứng các dịch vụ công. Cho đến năm 2011, chỉ số PAPI đã giúp đo lường chất lượng quản trị ở tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam. Dự án khảo sát này tiêu biểu cho nỗ lực trên quy mô lớn đầu tiên để thu thập thông tin một cách hệ thống về trải nghiệm của người dân với chính quyền các cấp tỉnh và xã/ huyện. Chỉ số cũng đã thúc đẩy một số chính quyền cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hành động để cải thiện chất lượng dịch vụ mà người dân nhận được và nâng cao thứ hạng mà các tỉnh đó nhận được theo chỉ số này.