Video

Ngân sách Nhà nước liên quan gì đến tôi?

04/10/2017 | 15:55

Ngân sách Nhà nước (NSNN) là gì? Bạn có đang đóng góp vào NSNN hay không? Các khoản thu NSNN là gồm những gì? Các khoản chi gồm những gì? Người dân có những quyền gì đối với việc quản lý và sử dụng NSNN? v.v... Đây là những câu hỏi sẽ được giải đáp thông qua video ngắn "Ngân sách Nhà nước liên quan gì đến tôi?". Video được thực hiện bởi Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) năm 2016 với sự tài trợ của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).