Hòa Bình: Hội thảo Vai trò của MTTQ đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội

17-08-2017 | 14:18
Ngày 14/8, MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với tổ chức Quỹ Australia Vì nhân dân châu Á Thái Bình Dương (AFAP) tổ chức Hội thảo Vai trò của MTTQ đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham vấn ý kiến về việc xây dựng cơ chế phản hồi thông qua Website. Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự chỉ đạo hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai, giới thiệu Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016, Chính Phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thanh tra, tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; triển khai thông tư số 63/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Các Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội. Thông tri số số 23/TTr-MTTW-BTV, hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Bên cạnh đó, các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác thanh tra, giám sát ở địa phương.

 

Cũng tại hội thảo, các đại biểu tập trung tìm hiểu tổng quan và cách tiếp cận về giám sát xã hội của AFAP, giới thiệu về Website và hướng dẫn quy trình phản hồi. Nội dung chương trình tập huấn giúp trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua đó giúp cho các thành viên nâng cao hơn nữa kỹ năng giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở để góp phần xây dựng quê hương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

 

Hương Thu (CTTĐT)