Hội thảo Báo báo Ngân sách Nhà nước dành cho công dân

17-08-2017 | 10:35

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đặc biệt là Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong việc công khai và minh bạch ngân sách trong đó có tài liệu và thông tin về dự toán ngân sách, báo cáo kiểm toán, các báo cáo tình hình thực hiện ngân sách của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương. Đặc biệt, Bộ Tài chính đã thiết kế, xây dựng và công bố chính thức Báo cáo ngân sách nhà nước (NSNN) dành cho công dân hàng năm trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Đây là tài liệu vô cùng quan trọng nhằm cung cấp cho người dân Việt Nam các thông tin về dự toán ngân sách nhà nước.

Bên cạnh nỗ lực của Bộ Tài chính và các cơ quan chính phủ về công khai minh bạch ngân sách, các tổ chức xã hội cũng đang tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy công khai và minh bạch ngân sách ở cấp trung ương và địa phương. Trung tâm Phát triển và Hội Nhập (CDI), một thành viên nòng cốt của Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP), đang thực hiện chương trình và sáng kiến thí điểm về ngân sách công dân, chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI). CDI hiện đang là đầu mối thực hiện nghiên cứu khảo sát Chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2012, 2015, 2017.

Tại Việt Nam, CDI đã phối hợp cùng với các thành viên của BTAP tổ chức các hoạt động bao gồm tham vấn với các bên liên quan nhằm góp ý cho dự thảo Luật Ngân sách, và các tham vấn trong quá trình thực hiện Luật Ngân sách 2015; thúc đẩy sự tham gia của người dân trong các tham vấn về dự toán ngân sách nhà nước tại địa phương; thí điểm xây dựng và chia sẻ kinh nghiệm về bản ngân sách dành cho công dân ở cấp xã, huyện, tỉnh v.v.

Với những nỗ lực chung để Việt Nam có các bản Ngân sách dành cho công dân dễ hiểu hơn, tiếp cận dễ dàng hơn và được phổ biến rộng rãi hơn cho người dân ở cả cấp trung ương và địa phương, CDI và BTAP mong muốn góp phần xây dựng và phổ biến mẫu Báo cáo NSNN dành cho công dân thật sự thân thiện, dễ tiếp cận cho người dân ở các trình độ khác nhau. Mẫu báo cáo này có thể là tài liệu bổ trợ cho Báo cáo NSNN dành cho công dân đã được Bộ tài chính xây dựng và công bố. 

Đại biểu vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 17/8/2017 theo mẫu tại https://goo.gl/forms/T5nqUVgvXXkBx5HK2 hoặc liên hệ: Ms.Lê Tình – Cán bộ chương trình.ĐT: 01679 273 073 - Email: tinh.leut@cdivietnam.org.