Hà Tĩnh: Tăng cường năng lực tiếp cận cho cộng đồng

03-07-2017 | 09:47
Trung tâm Phát triển cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD-Thành viên Liên hiệp Hội Hà Tĩnh) vừa tổng kết hoạt động năm (2016-2017) dự án “Tăng cường năng lực và khả năng tiếp cận cho cộng đồng”

Trong một năm qua, được sự tài trợ của Quỹ Ôxtrâylia vì Nhân dân Châu Á Thái Bình Dương (AFAP), HCCD đã tập trung vào nâng cao năng lực về kinh tế và nâng cao năng lực giám sát cho cộng đồng tại các xã thuộc huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Dự án đã triển khai các hoạt động nâng cao năng lực kinh tế cho các hộ thông qua các cuộc thảo luận nhóm tại cộng đồng để tiến hành các sáng kiến sinh kế phù hợp.
 Đã có 17 cuộc thảo luận với sự tham gia của 239 thành viên trên 18 tổ nhóm tại 2 xã Ân Phú và Đức Lĩnh được tổ chức, từ đây ban điều hành đã thu nhận được nhiều ý tưởng về các mô hình sinh kế phù hợp với thực tế của mình. Nhiều mô hình đã được triển khai tốt như mô hình quỹ tín dụng, mô hình “thôn, xóm xanh-sạch-đẹp”, mô hình trồng khoai tây, nuôi gà, nuôi chim trĩ, nuôi giun quế. Dự án cũng đã hỗ trợ xây dựng các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp tổng hợp quản lý khai thác với quy mô lớn, xây dựng nên những thương hiệu uy tín như mật ong Vũ Quang được nhiều người tin dùng.
Bên cạnh đó dự án cũng đã triển khai các các hoạt động nhằm tăng cường sự tiếp cận cho cộng đồng vào quá trình phát triển thông qua sự tham gia vào quá trình thực hiện và giám sát các dịch vụ công tại địa phương.Ngoài tập huấn nâng cao năng lực cho Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, dự án cũng đã tổ chức khảo sát đánh giá về quy trình giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tập trung đất lâm nghiệp) trên quy mô 3 xã của huyện Vũ Quang.
Tại hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao vai trò của HCCD đối với huyện nhà trong gần 10 năm qua, đối với dự án lần này các hoạt động đã góp phần phát triển kinh tế địa phương, xây dựng, nâng cao năng lực giám sát làm chủ của người dân.

 

 
Tác giả bài viết: Thái Sơn (LHHHT)