Điện Biên: Giới thiệu cuốn "Cẩm nang giám sát đầu tư của cộng đồng"

15-01-2018 | 09:45
Chiều ngày 09/01/2018, tại Hội trường khách sạn Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổ chức AFAP (quỹ Australia vì nhân dân châu á Thái Bình Dương) tổ chức buổi giới thiệu cuốn "Cẩm nang giám sát đầu tư của cộng đồng".
 • CNGS1.jpg

  (Quang cảnh hội nghị)

  Đến dự buổi giới thiệu, về phía tổ chức AFAP có đồng chí Nguyễn Tất Quân, Giám đốc chương trình AFAP; về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Phạm Bá Lung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ 10 huyện, thị xã, thành phố; đại diện MTTQ 02 xã, phường của huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ; cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

  CNGS2.jpg

  (Đ/c Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh)

  Phát biểu tại buổi giới thiệu, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã khái quát những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp giữa tổ chức AFAP và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh như việc tổ chức tổ chức Hội thảo vai trò của MTTQ đối với hoạt động giám sát xã hội và dự kiến các kế hoạch của MTTQ trong thời gian tới; tổ chức tập huấn về sổ tay giám sát đầu tư của cộng đồng;  tổ chức Hội nghị trao đổi, tập huấn phương pháp công cụ khảo sát (PETS) và tiến hành khảo sát chương trình hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng văn bản ký kết thỏa thuận chung giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và tổ chức AFAP, trong đó quan trọng nhất là việc phối hợp để xây dựng cuốn "Cẩm nang giám sát đầu tư của cộng đồng".

  CNGS3.jpg

  (Đ/c Nguyễn Tất Quân, Giám đốc chương trình AFAP giới thiệu về tổ chức và hoạt động của AFAP tại Việt Nam)

  Tại chương trình đồng chí Nguyễn Tất Quân, Giám đốc chương trình AFAP đã giới thiệu chung về tổ chức và hoạt động của AFAP tại Việt Nam, trong đó tỉnh Điện Biên đã được triển khai từ những năm 2007 như việc đầu tư cây, con giống  và hỗ trợ kỹ năng cho hội viên nông dân xã Phì Nhừ, Pu Nhi của huyện Điện Biên Đông...; đặc biệt trong thời gian tới ngoài việc phối hợp với MTTQ các cấp trong công tác giám sát tại cộng động, tổ chức AFAP còn chú trọng một số chương trình, dự án như: du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử tại thành phố Điện Biên Phủ và khu vực Mường Phăng của huyện Điện Biên.

  CNGS4.jpg

  (Đ/c Hà Thị Thu Hương - UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật iới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn "Cẩm nang giám sát đầu tư của cộng đồng")

  CNGS5.jpg

  (Đ/c Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị)

  Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên, đồng chí Hà Thị Thu Hương, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật đã giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn "Cẩm nang giám sát đầu tư của cộng đồng. Cuốn cẩm nang gồm 7 phần, tập trung vào những nội dung chính như: khái quát chung về giám sát đầu tư của cộng đồng; mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; việc thành lập, đối tượng, phạm vi và quyền của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; nội dung giám sát của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; xây dựng kế hoạch, tiến hành giám sát và báo cáo kết quả hoạt động giám sát; địa điểm, kinh phí thực và tổ chức thực hiện”. Đồng thời nhấn mạnh những điểm mới và những vấn đề trọng tâm để MTTQ cấp xã, Ban giám sát đầu tư cộng đồng dễ tiếp cận và thực hiện; nêu lên những thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc khi tổ chức thực hiện để có những tháo gỡ cho cơ sở.

  Thay mặt lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc xây dựng cuốn cẩm nang giám sát và sự tham gia tích cực của các ban giám sát đầu tư cộng đồng để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền phát hiện những sai phạm trong đầu tư tại địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời, củng cố niềm tin của nhân dân; trân trọng cảm ơn và đề nghị tổ chức AFAP tiếp tục quan tâm và có những việc làm thiết thực hơn nữa đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Điện Biên.

  CNGS6.jpg

  (Đồng chí Hà Thị Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thanh Luông)

  CNGS7.jpg

  (Đồng chí Hoàng Đình Giáo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Thanh)

   

  Tại buổi giới thiệu đại diện Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo; Ủy ban MTTQ xã Thanh Luông, huyện Điện Biên; Ủy ban MTTQ phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của Ban giám sát đầu tư cộng đồng như việc chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, ra quyết định thành lập ban giám sát, cử người giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện sai phạm để có ý kiến với chủ đầu tư, nhà thầu để có biện pháp khắc phục; ngoài ra các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện như trình độ, kinh nghiệm của các ban giám sát còn hạn chế, có nhà thầu chưa thực sự tạo điều kiện, kinh phí cho các ban giám sát còn ít thậm chí có nơi chưa có. Các đại biểu rất mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các ban giám sát đầu tư cộng đồng phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc; đề nghị MTTQ các cấp mở các lớp tập huấn cho các ban giám sát đầu tư cộng đồng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  CNGS8.jpg

   

  Cũng tại buổi giới thiệu cuốn "Cẩm nang giám sát đầu tư của cộng đồng" các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tổ chức AFAP đã trao cuốn cẩm nang giám sát cho các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 10 huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban MTTQ 02 đơn vị MTTQ cấp xã. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực và là cơ sở quan trọng để Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức triển khai thực hiện đến địa bàn dân cư, nhất là các ban giám sát đầu tư cộng đồng sẽ có được tài liệu quan trọng, ngắn gọn nhưng dễ nhớ, dễ làm để nâng cao hơn hiệu quả giám sát; góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên