Video

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY VỀ HỘI

27/09/2017 | 16:57

Từ trước đến nay, hiệp hội, tổ nhóm là hình thức sinh hoạt phổ biến, nhằm góp phần duy trì văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Kể từ những năm 1990, cùng với sự phát triển nhanh chóng của đất nước, các sinh hoạt về hội, mạng lưới, mái ấm, nhà mở, v…v.. ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đây là những sinh hoạt bình thường, cần được nhà nước và luật pháp tạo điều kiện để tiếp tục hoạt động. Dự thảo Luật về Hội dự kiến sẽ được Quốc hội Việt Nam xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV. Nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật này cần có những chỉnh sửa để đáp ứng quyền lập hội của người dân, qua đó góp phần khai thông nguồn lực trong nhân dân và lành mạnh hóa đời sống xã hội.