Buổi lễ giới thiệu Cẩm nang hướng dẫn thực hành quyền tiếp cận thông tin

17-08-2017 | 10:44
CẨM NANG là sản phẩm của nhóm các luật sư và nhà hoạt động xã hội nhằm triển khai Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội Khóa XIII thông qua vào ngày 06/04/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018. Việc biên soạn CẨM NANG cũng là hoạt động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực thi sắc luật quan trọng này.
 
Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) trân trọng kính mời quý vị đại biểu tham gia buổi giới thiệu để cùng thảo luận về cách thức sử dụng CẨM NANG để thúc đẩy và bảo vệ quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam.
 
 Quý vị đăng ký tham gia buổi giới thiệu CẨM NANG vui lòng gửi xác nhận qua hòm thư điện tử cepewdk@gmail.com hoặc qua điện thoại 04.35745999 chậm nhất tới 12.00 ngày 31/5/2017.