Về Tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam

1502252789731_OutlookEmoji-1488265507742_download.png7bb3ce8b-b7c8-43b1-997b-2732eea0ddc9.png

Action on Poverty (AOP) là tên gọi mới của The Australian Foundation for the Peoples of Asia and the Pacific Limited (AFAP) - tổ chức phi chính phủ Ôxtrâylia độc lập và phi tôn giáo, có trụ sở tại Sydney, Ôxtrâylia. Từ năm 1968, AOP đã cùng các đối tác địa phương, trước hết tại khu vực Nam Thái Bình Dương và sau đó mở rộng ra 22 quốc gia tại Châu Phi và Châu Á, hỗ trợ các cộng đồng nghèo khó và dễ tổn thương tạo nên những thay đổi mang tính bền vững. AOP bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989 và là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Ôxtrâylia mở văn phòng đại diện tại Việt Nam năm 1996.
 
Cách tiếp cận dựa vào cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế dự án của AOP. Thông qua các cuộc đối thoại mở, AOP tại Việt Nam làm việc trực tiếp với cộng đồng địa phương để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ, nhờ đó có thể đưa ra phương thức hỗ trợ tối ưu. Cùng với người dân, chính quyền các cấp và các tổ chức dân sự xã hội, AOP tại Việt Nam đã triển khai nhiều dự án thuộc các lĩnh vực như sinh kế, biến đổi khí hậu, quản trị và y tế cộng đồng. Trong 30 năm qua, AOP và các đối tác đã đóng góp tích cực vào công cuộc xoá nghèo và bất bình đẳng tại Việt Nam.
 
Quản trị tốt là yếu tốt then chốt để đẩy lùi sự nghèo đói và thúc đẩy một xã hội hòa bình, thịnh vượng, ổn định và công bằng. Tuy nhiên, hướng đến một nền quản trị tốt là cả một tiến trình lâu dài và liên tục với nhiều thử thách.
 
Tại Việt Nam, chúng tôi làm việc với cộng đồng địa phương, các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan học thuật và chính phủ các cấp nhằm thúc đẩy cách tiếp cận giám sát xã hội trong quản trị quốc gia. Cùng với sự hỗ trợ của chính phủ Ôxtrâylia và chính phủ Ireland, chúng tôi ủng hộ sự tham gia của người dân trong vận động chính sách công và bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua các công cụ giám sát và báo cáo.
 
Trang thông tin Giám sát xã hội thể hiện nỗ lực của AOP tại Việt Nam trong việc cung cấp một kho tàng kiến thức và kinh nghiệm cho các nhà tư tưởng, các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách, và hơn thế nữa, trở thành cầu nối giữa các tổ chức và chuyên gia, tạo ra các hoạt động kết nối vì mục tiêu chung.
 
Để có thêm thông tin về AOP và hoạt động của AOP tại Việt Nam nói chung, xin vui lòng truy cập:
http://actiononpoverty.org/where-we-work/asia/