(Tin ảnh) Hội thảo quốc gia về giám sát xã hội 2014
Ngày 12 tháng 12 năm 2014, AFAP và UNICEF đã tổ chức hội thảo cấp quốc gia về giám sát xã hội

Xem thêm

(Tin ảnh) Hội thảo quốc gia về giám sát xã hội 2014
(Tin ảnh) Hội thảo tập huấn về giám sát xã hội
Hội thảo tập huấn về thực hành và cách tiếp cận giám sát xã hội do AFAP tổ chức trong năm 2015

Xem thêm

(Tin ảnh) Hội thảo tập huấn về giám sát xã hội
Khám phá giám sát xã hội
Khái niệm giám sát xã hội
Các tài liệu giới thiệu về khái niệm giám sát xã hội
Khung pháp lý
Văn bản tài liệu pháp luật quy định và hướng dẫn các hoạt động giám sát xã hội
Thực hành giám sát xã hội
Các tài liệu hướng dẫn thực hành giám sát xã hội và sử dụng các công cụ giám sát xã hội
Nghiên cứu và báo cáo
Các nghiên cứu và báo cáo của các tổ chức trong và ngoài nước sử dụng các công cụ giám sát xã hội
Dự án & Chương trình
AFAP giới thiệu các công cụ giám sát xã hội đến cộng đồng và chính quyền địa phương để đánh giá các dịch vụ công và... Xem thêm
Đa phương tiện
Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đặc biệt là Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong việc... Xem thêm
Xem tất cả sự kiện
Bản tin điện tử

Đăng ký nhận bản tin điện tử SA Resource Center để nhận được những thông tin, tài liệu cập nhật mới nhất!

Gửi đi

Đối tác

Dự án có sự đóng góp và hỗ trợ của các đối tác: